fbpx

Hei! Danes izgledaš čudovito!

Obdelava osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov.

UPRAVLJALEC

Upravljalec osebnih podatkov v zvezi s spletno stranjo www.oonaghriannon.com (v nadaljevanju spletno mesto) je Oonagh & Riannon, oblikovanje in prodaja tekstilnih izdelkov za živali, Špela Zelko s.p. Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju podjetje).
 
Matična številka: 8683468000
Elektronski naslov: info@oonaghriannon.com

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se ne obdelujejo v takšnem obsegu, da bi to obveznost potrebovali izpolniti, zato pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ni bila imenovana.
 
Z vprašanji in sporočili, ki so vezana na področje varovanja osebnih podatkov na našem spletnem mestu, se lahko obrnete na info@oonaghriannon.com

UVOD

Za namene delovanja spletnega mesta in komuniciranja, podjetje Oonagh & Riannon, zbira, hrani in drugače obdeluje informacije in podatke, med katere sodijo tudi osebni podatki, v skladu kot jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) oziroma Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba).

Namen in uporaba tega obvestila

V tem obvestilu prejmete informacije kako naše podjetje obdeluje podatke posameznikov, ki so jih zaupali ob uporabi spletnega mesta www.oonaghriannon.com ali ob oddaji naročila na omenjenem spletnem mestu (npr. pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, pri oddaji naročila, pri obisku spletne strani in potrjevanju piškotkov, ipd.).

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
 
Za zbrane podatke se obvezujemo, da jih bomo hranili in uporabljali le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, s katerim so bili zbrani. Osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim fizičnim ali pravnim osebam.
V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za nas opravljalo določene storitve (dostava, računovodstvo, IT službe…), bo za izvedbo storitve omogočen samo dostop do podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve.  

2. NAMEN OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODALGA ZA NJIHOVO OBDELAVO

Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p. Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, vaše osebne podatke, ki jih pridobi preko spletne strani shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

2.1  UPORABA KONTAKTNEGA ALI NAROČNIŠKEGA OBRAZCA

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in posledice, če se podatki ne zagotovijo:       
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov. Osebna privolitev je skladna s 6(1)a členom Splošne Uredbe in se lahko prekliče pisno na info@oonaghriannon.com
Obdelava podatkov se izvaja zakonito, do njenega preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Za namen komunikacije Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p., vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime in priimek,
elektronski naslov,
sporočilo in ostali osebni podatki, ki jih posameznik po lastni volji vpiše v kontaktni ali naročniški obrazec,
telefonska številka.
IP naslov.
 
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Vzdrževalci spletnih strani, ki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljalca.
 
Obdobje hrambe osebnih podatkov:
Do preklica oziroma do ugovora iz strani posameznika na katerega se osebni podatki navezujejo.

2.2 PRIJAVA NA E-NOVICE IN PREJEMNIKI E-NOVIC

Kot obiskovalec spletnega mesta www.oonaghriannon.com, se lahko preko spletnega obrazca prijavite na e-novice, ki jih pošilja podjetje Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p.. Preko spletnega obrazca za prijavo na e-novice prostovoljno oddate privolitev za takšno obdelavo svojih podatkov. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite v prejetem e-sporočilu, s klikom na povezavo ob koncu sporočila. Ali pa pošljete sporočilo na info@oonaghriannon.com 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in posledice, če se podatki ne zagotovijo:       
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov. Osebna privolitev je skladna s 6(1)a členom Splošne Uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.
Upravljalec osebne podatke obdeluje v povezavi s sistemom za pošiljanje elektronskih sporočil, izključno za namene posredovanja informacij, nasvetov in drugih koristnih podatkov glede storitev, ki jih podjetje ponuja.
Obdelava podatkov se izvaja zakonito, do njenega preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Za namen komunikacije Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p., vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime,
Elektronski naslov,
IP naslov.
 
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Vzdrževalci spletnih strani, ponudniki orodji za trženje.
Za namene pošiljanja e-novic uporabljamo MailerLite. MailerLite ima na svoji spletni strani objavljen pravilnik zasebnosti v katerem si lahko preberete več o tem kako obdelujejo podatke in zakaj si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:
Do preklica oziroma do ugovora iz strani posameznika na katerega se osebni podatki navezujejo.

2.3. KUPCI IN NAROČNIKI IZDELKOV IN STORITEV

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in posledice, če se podatki ne zagotovijo:       
Kot obiskovalec spletnega mesta www.oonaghriannon.com, lahko v spletni trgovini kupite izdelke ali storitve in s tem s podjetjem Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p. sklenete pogodbo. Po 6(1)b členu Splošne Uredbe o varstvu podatkov, se podatki obdelujejo z namenom izvajanja pogodbe. Določene osebne podatke se nujno potrebuje, da se lahko pogodba izvede v celoti (pošiljanje paketov in računov, obveščanje o stanju naročila, …). Podatki se shranjujejo na načine, ki so povezani z izvedbo sklenjene pogodbe.
Obdelava podatkov se izvaja zakonito, do njenega preklica. Odpoved od pogodbe ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Za namen prodaje izdelkov in nudenja storitev Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p., vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime in priimek,
Podjetje (neobvezno),
ime ljubljenčka (ob nakupu izdelkov namenjenih živalim),
naslov,
telefon,
e-poštni naslov,
opombe naročilu,
elektronski naslov,
izdane račune,
IP naslov.
 
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Vzdrževalci spletnih strani, dostavna služba, računovodski servis, ki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljalca.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:
Do preklica oziroma do ugovora iz strani posameznika na katerega se osebni podatki navezujejo. Osebni podatki, ki so se zbrali za sklenitev pogodbe, so del pogodbene obveznosti, da se lahko izvede dostava izdelka ali storitve. Če podatkov ne zagotovite, ne utrpite nobenih resnih posledic, lahko pa to onemogoči izvršitev naročenih izdelkov oziroma storitev. O čemer boste obveščeni preko vašega elektronskega naslova, ki ste ga vnesli za obveščanje.

2.4. NAMEN OBDELAVE

Poleg zgoraj omenjenega zbiranja osebnih podatkov z namenom zagotavljanja izdelave in dostave izdelkov, odgovarjanja na povpraševanja, izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve pogodb (naročil), pošiljanja e-novic, je lahko namen obdelave vaših osebnih podatkov tudi za uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov ter analizo o uporabi spletnega mesta.

3. PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

Pravice posameznika glede njegovih osebnih podatkov in kako jih uveljavlja

Od upravljalca (Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p.) imate pravico prejeti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. V kolikor se, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov skupaj z informacijami iz 1. odstavka 15. člena Splošne Uredbe.

Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da upravljalec popravi netočne podatke v zvezi z vami.

Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da se osebne podatke, ki se nanašajo na vas, izbriše, v kolikor velja eden od razlogov, ki je naveden v 17. členu Splošne uredbe.

Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico da upravljalec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, v skladu z 18. členom Splošne uredbe.

V kolikor so bili vaši podatki popravljeni ali izbrisani (v skladu s 16. 17. in 18. členom), vam upravljalec razkrije podatke, popravke ali izbrise osebnih podatkov.

Kot posameznik na katerega se nanašajo podatki imate pravico, da prejmete podatke v zvezi z vami, ki ste je posredovali upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki imate na podlagi razlogov skladnih z 21. členom Splošne uredbe, pravico do ugovora obdelave vaših osebnih podatkov.

Kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke in bi na vas podobno vplivala.

Zoper ravnanja upravljalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je možna pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.
 
Informacijski pooblaščenec,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com,
Telefon: 012309730,
Spletna stran

4. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Poleg zaposlenih v podjetju Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p., lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno organizacije oziroma podjetja, s katerimi ima podjetje sklenjen dogovor o zunanji obdelavi osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja oziroma pogodbe, pri čemer podatkov ne smejo uporabljati za lastne interese.
Pogodbeni obdelovalci so: vzdrževalci IT sistemov, spletnih strani…
Ponudniki gostovanja.
Gostovanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki so na njej nudi pogodbeni obdelovalec iz Republike Slovenije pri čemer so strežniki nahajajo v Švici.
Računovodski servis.

Poleg njih vaše osebne podatke obdelujejo tudi: državni organi (za primere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja), ponudniki storitev za pošiljanje elektronske pošte, ponudniki dostavnih storitev.

5. ORGANIZACIJA NE BO POSREDOVALA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TRETJIM NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM

Podjetje Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p. praviloma osebnih podatkov ne vnaša v tretje države, to pomeni izven območja EU, Islandije, Norveške in Liechtensteina in v mednarodne organizacije.
 
Predstavljajo pa v tem primeru izjemo občasni prenosi osebnih podatkov različnih ponudnikov vtičnikov spletnega mesta, ki prek piškotkov zbirajo informacije in se njihovi strežniki lahko nahajajo zunaj zgoraj omenjenih območji. Na primer piškotki družbe Meta Platforms Inc., ki ima sedež v Kaliforniji in je matična organizacija Facebooka, Instagrama in WhatsAppa ter drugih podružnic.

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OSEB, KI SO MLAJŠE OD 15 LET

Podjetje Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p., svojih izdelkov in storitev, ne naslavlja in ne oglašuje na osebe mlajše od 15 let, prav tako pa ne zbira njihovih osebnih podatkov. V primeru, da bi se storitev ali izdelkov, ki jih ponuja podjetje Oonagh & Riannon, Špela Zelko s.p. in so dostopne na spletnem mestu www.oonaghriannon.com, posluževala mlajša oseba, in bo podjetje za to izvedelo, bo pridobilo soglasje starša ali skrbnika takšne osebe.

7. OSEBNIH PODATKOV NE UPORABLJAMO ZA NAMENE AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV ALI ZA OBLIKOVANJE PROFILOV.

8. KONTAKTNI PODATKI

Upravljalec osebnih podatkov v zvezi s spletno stranjo www.oonaghriannon.com je Oonagh & Riannon, oblikovanje in prodaja tekstilnih izdelkov za živali, Špela Zelko s.p. Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.
 
Matična številka: 8683468000
Elektronski naslov: info@oonaghriannon.com
Z uporabo spletnega mesta www.oonaghriannon.com se strinjate s splošnimi pogoji uporabe, ki so objavljeni na tem spletnem mestu. Kot uporabnik lahko spremljate spremembe splošnih pogojev in načine oziroma namene obdelave zbranih osebnih podatkov.

Informacije o piškotkih in nastavitev piškotov, ki jih dovoljujete, so na voljo v Politiki piškotkov.
 
Vsa vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@oonaghriannon.com

Posodobljene spremembe 3.5.2024

error: Content is protected !!
Scroll to Top